Eksplosiv vækst i brugen af Metal Additive Manufacturing

Hurtigere time-to-market og lavere omkostninger til udvikling og produktion er kun et par af de markante fordele, danske virksomheder kan opnå ved Metal Additive Manufacturing – også kendt som 3D-print af emner og produkter i metal.

Med 3D-print i metal er det blevet muligt for virksomheder at bringe nye og innovative produkter på markedet hurtigere end nogensinde før. 3D-print i metal gør det desuden meget enklere at imødekomme de stadigt stigende krav om kundetilpassede produkter med nye og mere avancerede egenskaber.

Både udviklings- og produktionstiden kan speedes betydeligt op, og dermed kan omkostningerne reduceres betydeligt for en række produkter ved at anvende 3D print i metal. Derudover bliver det muligt at fremstille mere komplekse produkter.ProX direct metal_lamella_tiremold

3D-print har været kendt siden midt-80’erne og har tidligere især været anvendt til fremstilling af prototyper eller slutbrugerprodukter i plastic. Den teknologiske udvikling de senere år har gjort det muligt at printe i mange forskellige metaller og i keramiske materialer. Det har åbnet døren for nye anvendelsesområder, hvor kravene til fysisk robusthed er afgørende.
3D-print i metal har i en årrække vundet frem i især fly- og bilindustrien, men breder sig nu hastigt til nye områder som forbrugerprodukter og medicinske produkter. Produkterne, som fremstilles med AM, er både prototyper i høj kvalitet og slutbrugerprodukter i mindre serier.
I dag er 3D-metalprintere prismæssigt konkurrencedygtige med traditionelt produktionsudstyr som eksempelvis CNC-styrede bearbejdningscentre, og printerne udmærker sig blandt andet ved at være tæt integreret med teknologier som eksempelvis 3D CAD og 3D-scanning.

Print kompleks geometri

spider-LP-576x768AM gør det muligt at konstruere produkter, som tager mere hensyn til de ønskede egenskaber end til produktionstekniske krav.

Ved at printe emnerne i metal frem for at producere dem med traditionelle metoder, kan virksomheder fremstille produkter, de hidtil kun har kunnet drømme om. Det har enten været særdeles svært eller helt umuligt at producere dem med traditionelt produktionsudstyr.

I stedet for at fjerne materiale ved eksempelvis spåntagning, opbygges AM-emnerne ved lag-for lag at tilføre materiale. Dermed bliver det muligt at fremstille emner med særdeles kompleks både ydre og indre geometri og desuden at printe produkter hurtigt og enkelt i én arbejdsgang, hvor det tidligere har været nødvendigt at sammenføje flere enkeltkomponenter for at nå frem til den ønskede løsning.

Udvid din forretning

3D-print i metal også gør det muligt for virksomheder at udvide deres forretningsområde. Med 3D-print kan de tage opgaver ind med fremstilling af emner i mindre serier, som de ikke hidtil har kunne producere rentabelt med anvendelse af deres traditionelle produktionsmaskineri. Ved at kunne tage disse opgaver ind kan de supplere deres traditionelle forretning med opgaver, hvor indtjeningen traditionelt er høj. Det bliver også muligt for dem at producere komplekse skræddersyede løsninger on demand.

Høj fleksibilitet

3D-print gør det muligt at opnå en hidtil uset fleksibilitet i forsyningskæden, fordi opgaver som produktion af reservedele kan udføres on demand enten centralt eller på lokale geografiske lokationer.
”Det kan medføre dramatisk reduktion af lagre og gøre det muligt at levere nye reservedele meget hurtigt. Dette har hidtil især vundet udbredelse inden for offshore, bilindustrien samt fly- og rumfarts-industrien, hvor kravene til både kvalitet og hurtig levering er høje.
Fleksibiliteten omfatter også selve produktionen med AM-teknologi, idet det er muligt at producere flere forskellige produkter på den samme maskine uden høje omkostninger til omstilling og tilpasning af produktionsudstyr. Det er desuden muligt at printe mange forskellige varianter af et bestemt produkt i den samme produktionsgang.

Norden og Baltikum sakker bagud

Udbredelsen af 3D-print i metal er vokset betydeligt i en række store europæiske lande samt i USA, ProX-direct metalRusland og nogle af de asiatiske lande, men i de nordiske lande og Baltikum er udviklingen gået langsommere. Print i metal er et brandvarmt emne, og vi mærker stor interesse hos vores kunder. Vores mål er at gøre de nordiske og baltiske virksomheder i stand til at indhente virksomhederne i disse lande, når det gælder om at udnytte potentialet i 3D-print.


HenrikL

Henrik Larsen
Nordic and Baltic Business Development Manager, Additive Manufacturing,
PLM Group

Kontakt os for mere information