Manglende interesse for 3D-print truer den danske konkurrencekraft

Anvendelsen af 3D-print vokser globalt set eksplosivt. I Danmark anvender blot fire procent af virksomhederne for alvor teknologien, og det udgør en trussel mod den danske konkurrenceevne, viser ny rapport.

Væksten i anvendelsen af 3D-print til hurtigere at skabe bedre produkter eksploderer i verdens største lande. Prisen på teknologien, der også kaldes ”Additive Manufacturing” (AM) eller ”additiv fremstilling”, falder i disse år eksponentielt. Samtidig er det blevet muligt at printe i flere materialer som eksempelvis keramiske materialer og metal, og det har banet vejen for nye anvendelser. Kombinationen af disse faktorer har medvirket at flere og flere internationale virksomheder tager teknologien i brug.

En ny rapport kaldet 3D-print potentiale i danske virksomheder fra Teknologisk Institut viser imidlertid, at Danmark sakker voldsomt bagud, når det gælder anvendelsen af 3D-print til at skabe nye, innovative og bedre produkter. Hele 80 procent af de virksomheder, der lever af innovation, anvender i dag overhovedet ikke 3D print, og blot fire procent af de adspurgte virksomheder anvender 3D-print som strategisk teknologi.

Rapporten fastslår samtidig, at 3D-print er ved at være moden nok til egentlig fremstilling i industrien. Teknologien kan i dag især give store fordele ved produktion i små serier og i pilot-produktion til lynhurtig fremstilling af prototyper også kendt som Rapid Prototyping (RPT).

 

3D-print giver bedre produkter på kortere tid

Med RPT kan tiden fra idé til færdigt produkt kan reduceres betydeligt og det er muligt at teste og justere flere varianter af produkter for hurtigt og effektivt at optimere dem. Desuden gør RPT det også muligt for virksomhederne selv at udføre større dele af produktudviklingen fremfor at være tvunget til at lægge opgaverne ud af huset til ofte dyre underleverandører.

81 procent af de undersøgte virksomheder producerer i dag ofte eller fra tid til anden emner i små serierInjection2 eller anvender pilotproduktion i udviklingen af nye produkter. I dag anvender kun et mindretal af disse virksomheder 3D print/RPT på trods af at mange af dem kunne have stort udbytte af at anvende teknologien.

Centerchef for center for produktudvikling på Teknologisk Institut Claus Erichsen Kudsk siger i en pressemeddelelse forbindelse med udgivelsen af rapporten:

”Hurtigere og lettere udvikling af prototyper er især en betingelse for fortsat at fastholde konkurrencedygtige arbejdspladser, men også for at kunne opretholde en høj grad af produktinnovation og have mulighederne for hurtigere lancering af nye produkter.”

 

Betydeligt potentiale for 3D print

I følge rapporten anvendes 3D-print i dag til produktudvikling  i især elektronik-, plast- glas- og betonindustrien samt i virksomheder, der fremstiller elektronisk udstyr. Men rapporten peger samtidig på, at en stor gruppe blandt de 80 procent af virksomhederne, som ikke anvender teknologien har processer, der egner sig til AM. Samlet set betyder det, at der er et betydeligt potentiale for at anvende teknologien til at lave prototyper og forbedre produkter i danske fremstillingsvirksomheder, fastslår rapporten.

I forbindelse med rapporten  har Teknologisk Institut interviewet direktører for små og mellemstore danske fremstillingsvirksomheder med fem til 250 ansatte om anvendelsen af 3D-print i virksomhedernes produktudvikling. Rapporten er udarbejdet som en del af projektet “Produktion i Danmark” finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Metal

 

En teknologi i rivende udvikling

3D-print er ikke nyt. Faktisk har teknologien eksisteret siden midten af 1980’erne. De senere år er prisen på printerne faldet særdeles dramatisk, hvilket har gjort det muligt for selv meget små virksomheder at komme med på vognen. Samtidig foregår der til stadighed en rivende udvikling både teknologier, materialer og dermed anvendelser af 3D-print. I løbet af blot få år er der sket en eksplosion i antallet af patenter udtaget af både leverandører at maskiner og materialer og af store fremstillingsvirksomheder. Mens der i 2004 blev udtaget 47 patenter var antallet i 2014 vokset til 1.269. Traditionelt har især amerikanske virksomheder udtaget patenter, men flere asiatiske virksomheder er begyndt at blande sig i patentlegen.

 

Kontakt os for mere information
HenrikL

 

Henrik Larsen
Nordic and Baltic Business Development Manager,
Additive Manufacturing
PLM Group