Sådan beregner du ROI for metalprinteren Metal X

I nærværende artikel vil vi analysere Metal X-printeren vedrørende de faktorer, som er afgørende for Return On Investment (ROI): investeringsomkostninger og merværdi.

Introduktion til ROI

Selvom du ikke arbejder med forskning og udvikling er du formentlig bekendt med de tre bogstaver, der stopper de fleste investeringer i opløbet: ROI. Det ville være ideelt om man kunne investere uden risiko, men langt de fleste virksomheder oplever først, at deres investeringer tilføre merværdi over tid. Det gælder især store investeringer, som f.eks. CNC-fræsere, industrirobotter og andre store fremstillingsmaskiner.

For de fleste store investeringer (f.eks. en CNC-fræser) er den potentielle værdi veldefineret og let at beregne. Hvis du har tre CNC-fræsere i din maskinpark og overvejer at købe en fjerde, kan du forholdsvis let beregne den estimerede merværdi baseret på dine erfaringer. Men med ny teknik, som f.eks. 3D print, kan ROI være sværere at beregne. Mange teknikker er uprøvede og uden erfaring kan det være umuligt at forudsige, hvordan de vil påvirke din forretning. Resultatet er, at mange vælger 3D print fra.

En 3D-metalprinter er et perfekt eksempel på en teknik, hvis værdi er svær at kvantificere. I denne artikel vil vi derfor vise, hvordan du beregner investeringsomkostninger og merværdi for metalprinteren Markforged Metal X.

Investeringsomkostninger

Første skridt er at specificere, hvilke omkostninger investeringen indebærer. Det er altså de samlede omkostninger som kræves for at installere en 3D printer inklusive uddannelse af operatører. For en løsning som Metal X-printeren kan beløbet variere afhængigt af, hvilken løsning du køber samt hvilke forberedelser det kræver, for at installere maskinen i dine lokaler. For at få et fuldt overblik over omkostningerne, skal hvert trin i processen analyseres. Vi har opdelt omkostningsberegningerne på følgende måde:

 • Maskinpris
 • Serviceomkostninger (forebyggende service, garanti og reservedele)
 • Anlægsomkostninger (forberedelse af lokale med el og ventilation)
 • Fragt- og installationsomkostninger
 • Uddannelsesomkostninger (Denne omkostning repræsenterer, den indsats der kræves for at få oplært et tilstrækkeligt antal operatører)

Selvom det kan variere en del fra installation til installation, så koster installationen af en Metal X-printer typisk mellem 140.000 og 170.000 Euro.

Værdiskabende faktorer

At forudsige de totale omkostninger for en ny maskine er absolut muligt. At kvantificere merværdien af en ny teknik kan være ret umuligt uden at have den rette information. For Metal Xs vedkommende anbefaler vi følgende enkle og omkostningsbesparende procedure for at lave et groft overslag over besparelserne over tid. Denne proces fungerer bedst, hvis du sammenligner 3D print med traditionel fremstillingsteknik.

 1. Find frem til en referencekomponent. Vælg eller design en komponent, som er repræsentativ for det, du vil fremstille i 3D print. Det behøver ikke at være noget, som skal fremstilles i hundredvis af eksemplarer, det skal bare være repræsentativt for det, du vil fremstille i maskinen. Hvis du er usikker på, hvad der bedst kan betale sig at bruge 3D metalprint til, så kontakt os, så hjælper vi dig gerne.
 2. Beregn alle udskriftsomkostninger for den enkelte del. Upload din CAD-fil til Markforgeds Eiger software for at få en beregning af printomkostningerne. Der findes et antal faktorer der indgår i beregningen. Det gælder materialeomkostninger, arbejdstid, sintringsomkostninger (elforbrug, forbrugsvarer og gas). At få alle omkostninger frem i lyset er afgørende for processen.
 3. Beregn hvad det koster at producere den samme komponent med traditionel teknik, f.eks, CNC-fræsning. Anvender du en underleverandør bør prisen afspejle alle omkostninger i den forbindelse. Producerer du selv komponenten, må du skabe et fuldt overblik over de samlede omkostninger. Det inkluderer materialer, arbejdskraft (både konstruktion og bearbejdning) og eventuelle yderligere forbrugs- og fremstillingsudgifter. For at få den højeste nøjagtighed skal du foretage beregningen på det samme realistiske antal komponenter for de to produktionsmetoder.
 4. Brug fremstillingstiden til at beregne den værdi som genereres per tidsenhed for hver af de to metoder.
 5. Divider den totale maskinomkostning med omkostningsbesparelserne per tidsenhed for at fastlægge den tid der kræves for at opnå ROI. Er tiden kort (to år eller mindre) er det sandsynligt, at din chef anser det for at være en god investering. Er ROI’en nærmere maskinens forventede levetid bør du tænke mere over dine forventninger inden du investerer.
 6. Denne metode er yderst effektiv til at kvantificere de økonomiske fordele ved indkøb af en ny maskine, men den tager ikke hensyn til de ekstra fordele som 3D print giver. Det gælder f.eks korte ledetider og iterationscyklusser, som kan have stor værdi for virksomheden.

Konklusion

Når ny teknik skal vurderes, så kæmper mange virksomheder med at bedømme forretningspotentialet. Ved at anvende ROI-modellen får du tre umiddelbare fordele:

 • Det giver en tydelig og kvantificérbar motivation for at investere i ny teknik
 • Det giver en præcis omkostningsberegning for hvert led i investeringsprocessen
 • Du får en realistisk forventning til, hvor stor værdi din nye maskine kan tilføre din virksomhed